ترجمه Reentrance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دخول‌ مجدد. می باشد

Reentrance به چه معناست و Reentrance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reentrance

دخول‌ مجدد. به خارجی , ریشه انگلیسی دخول‌ مجدد., ترجمه دخول‌ مجدد., کلمات شبیه دخول‌ مجدد.
دانلود فایل ها