ترجمه Reexamine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ امتحان‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از نو ازمودن‌.

Reexamine به چه معناست و Reexamine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reexamine

دوباره‌ امتحان‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ امتحان‌ كردن‌, ترجمه دوباره‌ امتحان‌ كردن‌, کلمات شبیه دوباره‌ امتحان‌ كردن‌ , از نو ازمودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها