ترجمه Reference Language در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ مرجع‌. می باشد

Reference Language به چه معناست و Reference Language یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reference Language

زبان‌ مرجع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ مرجع‌., ترجمه زبان‌ مرجع‌., کلمات شبیه زبان‌ مرجع‌.
دانلود فایل ها