ترجمه Reference Pilot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمونه‌ مرجع‌. می باشد

Reference Pilot به چه معناست و Reference Pilot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reference Pilot

نمونه‌ مرجع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نمونه‌ مرجع‌., ترجمه نمونه‌ مرجع‌., کلمات شبیه نمونه‌ مرجع‌.
دانلود فایل ها