ترجمه Referendum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همه‌ پرسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رفراندم‌ , در فارسی : مراجعه‌ بارا عمومي‌ , به فارسی : كسب‌ تكليف‌.

Referendum به چه معناست و Referendum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Referendum

همه‌ پرسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همه‌ پرسي‌, ترجمه همه‌ پرسي‌, کلمات شبیه همه‌ پرسي‌ , رفراندم‌ به لاتین , مراجعه‌ بارا عمومي‌ به لاتین , كسب‌ تكليف‌. خارجی
دانلود فایل ها