ترجمه Referent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (laitnerefer) مورد مراجعه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارجاعي‌.

Referent به چه معناست و Referent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Referent

(laitnerefer) مورد مراجعه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (laitnerefer) مورد مراجعه‌, ترجمه (laitnerefer) مورد مراجعه‌, کلمات شبیه (laitnerefer) مورد مراجعه‌ , ارجاعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها