ترجمه Referral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مراجعه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رجوع‌ , در فارسی : اشاره‌.

Referral به چه معناست و Referral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Referral

مراجعه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مراجعه‌, ترجمه مراجعه‌, کلمات شبیه مراجعه‌ , رجوع‌ به لاتین , اشاره‌. به لاتین
دانلود فایل ها