ترجمه Refillable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ پر كردني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ تعويض‌ (مثل‌ مغز مداد و

Refillable به چه معناست و Refillable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refillable

دوباره‌ پر كردني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ پر كردني‌, ترجمه دوباره‌ پر كردني‌, کلمات شبیه دوباره‌ پر كردني‌ , قابل‌ تعويض‌ (مثل‌ مغز مداد و به لاتین
دانلود فایل ها