ترجمه Refinish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمورد مبل‌) روكاري‌ تازه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صيقل‌ يا رنگ‌ و روغن‌

Refinish به چه معناست و Refinish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refinish

(درمورد مبل‌) روكاري‌ تازه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (درمورد مبل‌) روكاري‌ تازه‌ كردن‌, ترجمه (درمورد مبل‌) روكاري‌ تازه‌ كردن‌, کلمات شبیه (درمورد مبل‌) روكاري‌ تازه‌ كردن‌ , صيقل‌ يا رنگ‌ و روغن‌ به لاتین
دانلود فایل ها