ترجمه Reflect در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منتج‌ شدن‌ به‌.

Reflect به چه معناست و Reflect یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reflect

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , منتج‌ شدن‌ به‌. به لاتین
دانلود فایل ها