خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43779 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43779','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43779 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reflective به فارسی

ترجمه Reflective در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lanoitcelfer) بازتابنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منعكس‌ سازنده‌ , در فارسی : صيقلي‌

Reflective به چه معناست و Reflective یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reflective

(lanoitcelfer) بازتابنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lanoitcelfer) بازتابنده‌, ترجمه (lanoitcelfer) بازتابنده‌, کلمات شبیه (lanoitcelfer) بازتابنده‌ , منعكس‌ سازنده‌ به لاتین , صيقلي‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: