ترجمه Reflective در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lanoitcelfer) بازتابنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منعكس‌ سازنده‌ , در فارسی : صيقلي‌

Reflective به چه معناست و Reflective یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reflective

(lanoitcelfer) بازتابنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lanoitcelfer) بازتابنده‌, ترجمه (lanoitcelfer) بازتابنده‌, کلمات شبیه (lanoitcelfer) بازتابنده‌ , منعكس‌ سازنده‌ به لاتین , صيقلي‌ به لاتین
دانلود فایل ها