ترجمه Reflectorize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انعكاس‌ كردن‌. می باشد

Reflectorize به چه معناست و Reflectorize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reflectorize

انعكاس‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انعكاس‌ كردن‌., ترجمه انعكاس‌ كردن‌., کلمات شبیه انعكاس‌ كردن‌.
دانلود فایل ها