ترجمه Refluence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فروكش‌.

Refluence به چه معناست و Refluence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refluence

برگشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگشت‌, ترجمه برگشت‌, کلمات شبیه برگشت‌ , فروكش‌. به لاتین
دانلود فایل ها