ترجمه Refocillate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جان‌ بخشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رمق‌ تازه‌ يافتن‌.

Refocillate به چه معناست و Refocillate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refocillate

جان‌ بخشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جان‌ بخشيدن‌, ترجمه جان‌ بخشيدن‌, کلمات شبیه جان‌ بخشيدن‌ , رمق‌ تازه‌ يافتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها