ترجمه Refomulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از نو فرمول‌ بندي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از نو سازمان‌ دادن‌ به‌.

Refomulate به چه معناست و Refomulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refomulate

از نو فرمول‌ بندي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از نو فرمول‌ بندي‌ كردن‌, ترجمه از نو فرمول‌ بندي‌ كردن‌, کلمات شبیه از نو فرمول‌ بندي‌ كردن‌ , از نو سازمان‌ دادن‌ به‌. به لاتین
دانلود فایل ها