ترجمه Reforest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگل‌ كردن‌. می باشد

Reforest به چه معناست و Reforest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reforest

جنگل‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جنگل‌ كردن‌., ترجمه جنگل‌ كردن‌., کلمات شبیه جنگل‌ كردن‌.
دانلود فایل ها