ترجمه Reformulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرمول‌ بندي‌ تازه‌. می باشد

Reformulation به چه معناست و Reformulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reformulation

فرمول‌ بندي‌ تازه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرمول‌ بندي‌ تازه‌., ترجمه فرمول‌ بندي‌ تازه‌., کلمات شبیه فرمول‌ بندي‌ تازه‌.
دانلود فایل ها