ترجمه Refornable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اصلاح‌ پذير. می باشد

Refornable به چه معناست و Refornable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refornable

اصلاح‌ پذير. به خارجی , ریشه انگلیسی اصلاح‌ پذير., ترجمه اصلاح‌ پذير., کلمات شبیه اصلاح‌ پذير.
دانلود فایل ها