ترجمه Refractile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ انكسار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انكساري‌ , در فارسی : انحراف‌ , به فارسی : پيچيدگي‌.

Refractile به چه معناست و Refractile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refractile

قابل‌ انكسار به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ انكسار, ترجمه قابل‌ انكسار, کلمات شبیه قابل‌ انكسار , انكساري‌ به لاتین , انحراف‌ به لاتین , پيچيدگي‌. خارجی
دانلود فایل ها