ترجمه Refrain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگردان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خود داري‌ كردن‌ , در فارسی : منع‌ كردن‌ , به فارسی : نگاه‌ داشتن‌.

Refrain به چه معناست و Refrain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refrain

برگردان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگردان‌, ترجمه برگردان‌, کلمات شبیه برگردان‌ , خود داري‌ كردن‌ به لاتین , منع‌ كردن‌ به لاتین , نگاه‌ داشتن‌. خارجی
دانلود فایل ها