ترجمه Refrangible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ انكسار. می باشد

Refrangible به چه معناست و Refrangible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refrangible

قابل‌ انكسار. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ انكسار., ترجمه قابل‌ انكسار., کلمات شبیه قابل‌ انكسار.
دانلود فایل ها