ترجمه Refurbish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روشن‌ و تازه‌ كردن‌. می باشد

Refurbish به چه معناست و Refurbish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refurbish

روشن‌ و تازه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روشن‌ و تازه‌ كردن‌., ترجمه روشن‌ و تازه‌ كردن‌., کلمات شبیه روشن‌ و تازه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها