ترجمه Refutable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رد كردني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكذيب‌ پذير.

Refutable به چه معناست و Refutable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refutable

رد كردني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رد كردني‌, ترجمه رد كردني‌, کلمات شبیه رد كردني‌ , تكذيب‌ پذير. به لاتین
دانلود فایل ها