خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43854 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43854','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43854 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Refutable به فارسی

ترجمه Refutable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رد كردني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكذيب‌ پذير.

Refutable به چه معناست و Refutable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Refutable

رد كردني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رد كردني‌, ترجمه رد كردني‌, کلمات شبیه رد كردني‌ , تكذيب‌ پذير. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: