ترجمه Regain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ رسيدن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غالب‌ شدن‌ بر.

Regain به چه معناست و Regain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regain

دوباره‌ رسيدن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ رسيدن‌ به‌, ترجمه دوباره‌ رسيدن‌ به‌, کلمات شبیه دوباره‌ رسيدن‌ به‌ , غالب‌ شدن‌ بر. به لاتین
دانلود فایل ها