ترجمه Regality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پادشاهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاهي‌ , در فارسی : سلط‌نت‌ , به فارسی : قلمرو , سایر ترجمه ها : پادشاهي‌.

Regality به چه معناست و Regality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regality

پادشاهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پادشاهي‌, ترجمه پادشاهي‌, کلمات شبیه پادشاهي‌ , شاهي‌ به لاتین , سلط‌نت‌ به لاتین , قلمرو خارجی , پادشاهي‌. در زبان
دانلود فایل ها