ترجمه Regard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ بودن‌ به‌ , در فارسی : نگريستن‌ , به فارسی : نگاه‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : احترام‌.

Regard به چه معناست و Regard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regard

به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌, ترجمه به‌, کلمات شبیه به‌ , وابسته‌ بودن‌ به‌ به لاتین , نگريستن‌ به لاتین , نگاه‌ كردن‌ خارجی , احترام‌. در زبان
دانلود فایل ها