ترجمه Regardant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگاه‌ كننده‌ به‌ عقب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملاحظ‌ه‌ كننده‌ , در فارسی : با ارزش‌.

Regardant به چه معناست و Regardant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regardant

نگاه‌ كننده‌ به‌ عقب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگاه‌ كننده‌ به‌ عقب‌, ترجمه نگاه‌ كننده‌ به‌ عقب‌, کلمات شبیه نگاه‌ كننده‌ به‌ عقب‌ , ملاحظ‌ه‌ كننده‌ به لاتین , با ارزش‌. به لاتین
دانلود فایل ها