ترجمه Regardless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صرفنظ‌ر از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با وجود عليرغم‌.

Regardless به چه معناست و Regardless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regardless

صرفنظ‌ر از به خارجی , ریشه انگلیسی صرفنظ‌ر از, ترجمه صرفنظ‌ر از, کلمات شبیه صرفنظ‌ر از , با وجود عليرغم‌. به لاتین
دانلود فایل ها