ترجمه Regatta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسابقه‌ كرجي‌ راني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پارچه‌ نخي‌ سفت‌ بافت‌.

Regatta به چه معناست و Regatta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regatta

مسابقه‌ كرجي‌ راني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسابقه‌ كرجي‌ راني‌, ترجمه مسابقه‌ كرجي‌ راني‌, کلمات شبیه مسابقه‌ كرجي‌ راني‌ , پارچه‌ نخي‌ سفت‌ بافت‌. به لاتین
دانلود فایل ها