ترجمه Regenerate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باززاييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احياء كردن‌.

Regenerate به چه معناست و Regenerate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regenerate

باززاييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باززاييدن‌, ترجمه باززاييدن‌, کلمات شبیه باززاييدن‌ , احياء كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها