ترجمه Regenerate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باز زادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهذيب‌ كردن‌ , در فارسی : زندگي‌ تازه‌ و روحاني‌ يافته‌

Regenerate به چه معناست و Regenerate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regenerate

باز زادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باز زادن‌, ترجمه باز زادن‌, کلمات شبیه باز زادن‌ , تهذيب‌ كردن‌ به لاتین , زندگي‌ تازه‌ و روحاني‌ يافته‌ به لاتین
دانلود فایل ها