ترجمه Region در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتها. می باشد

Region به چه معناست و Region یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Region

انتها. به خارجی , ریشه انگلیسی انتها., ترجمه انتها., کلمات شبیه انتها.
دانلود فایل ها