ترجمه Registeration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثبت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثبت‌ نام‌.

Registeration به چه معناست و Registeration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Registeration

ثبت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ثبت‌, ترجمه ثبت‌, کلمات شبیه ثبت‌ , ثبت‌ نام‌. به لاتین
دانلود فایل ها