ترجمه Registered Mail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پست‌ سفارشي‌. می باشد

Registered Mail به چه معناست و Registered Mail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Registered Mail

پست‌ سفارشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پست‌ سفارشي‌., ترجمه پست‌ سفارشي‌., کلمات شبیه پست‌ سفارشي‌.
دانلود فایل ها