ترجمه Registered Nurse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌. می باشد

Registered Nurse به چه معناست و Registered Nurse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Registered Nurse

پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌., ترجمه پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌., کلمات شبیه پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌.
دانلود فایل ها