خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43914 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43914','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43914 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Registrar به فارسی

ترجمه Registrar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثبت‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارمند اداره‌ ثبت‌ , در فارسی : مدير دروس‌.

Registrar به چه معناست و Registrar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Registrar

ثبت‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ثبت‌ كننده‌, ترجمه ثبت‌ كننده‌, کلمات شبیه ثبت‌ كننده‌ , كارمند اداره‌ ثبت‌ به لاتین , مدير دروس‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: