ترجمه Registrar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثبت‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارمند اداره‌ ثبت‌ , در فارسی : مدير دروس‌.

Registrar به چه معناست و Registrar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Registrar

ثبت‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ثبت‌ كننده‌, ترجمه ثبت‌ كننده‌, کلمات شبیه ثبت‌ كننده‌ , كارمند اداره‌ ثبت‌ به لاتین , مدير دروس‌. به لاتین
دانلود فایل ها