ترجمه Regnum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصميم‌ مقتدرانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلمرو سلط‌نتي‌ , در فارسی : بخش‌.

Regnum به چه معناست و Regnum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regnum

تصميم‌ مقتدرانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تصميم‌ مقتدرانه‌, ترجمه تصميم‌ مقتدرانه‌, کلمات شبیه تصميم‌ مقتدرانه‌ , قلمرو سلط‌نتي‌ به لاتین , بخش‌. به لاتین
دانلود فایل ها