ترجمه Regret در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشيماني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افسوس‌ , در فارسی : تاسف‌ , به فارسی : افسوس‌ خوردن‌ , سایر ترجمه ها : حسرت‌ بردن‌

Regret به چه معناست و Regret یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regret

پشيماني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پشيماني‌, ترجمه پشيماني‌, کلمات شبیه پشيماني‌ , افسوس‌ به لاتین , تاسف‌ به لاتین , افسوس‌ خوردن‌ خارجی , حسرت‌ بردن‌ در زبان
دانلود فایل ها