ترجمه Regular Solid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هن.) كثيرالاضلاع‌ پنج‌ ضلعي‌ منظ‌م‌. می باشد

Regular Solid به چه معناست و Regular Solid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regular Solid

(هن.) كثيرالاضلاع‌ پنج‌ ضلعي‌ منظ‌م‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (هن.) كثيرالاضلاع‌ پنج‌ ضلعي‌ منظ‌م‌., ترجمه (هن.) كثيرالاضلاع‌ پنج‌ ضلعي‌ منظ‌م‌., کلمات شبیه (هن.) كثيرالاضلاع‌ پنج‌ ضلعي‌ منظ‌م‌.
دانلود فایل ها