ترجمه Regularity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌م‌ و قاعده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترتيب‌.

Regularity به چه معناست و Regularity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regularity

نظ‌م‌ و قاعده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌م‌ و قاعده‌, ترجمه نظ‌م‌ و قاعده‌, کلمات شبیه نظ‌م‌ و قاعده‌ , ترتيب‌. به لاتین
دانلود فایل ها