ترجمه Regulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنظ‌يم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايين‌ نامه‌ , در فارسی : مقرره‌.

Regulation به چه معناست و Regulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regulation

تنظ‌يم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنظ‌يم‌, ترجمه تنظ‌يم‌, کلمات شبیه تنظ‌يم‌ , ايين‌ نامه‌ به لاتین , مقرره‌. به لاتین
دانلود فایل ها