ترجمه Regulator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنظ‌يم‌كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعديل‌ كننده‌ , در فارسی : الت‌ تعديل‌.

Regulator به چه معناست و Regulator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Regulator

تنظ‌يم‌كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنظ‌يم‌كننده‌, ترجمه تنظ‌يم‌كننده‌, کلمات شبیه تنظ‌يم‌كننده‌ , تعديل‌ كننده‌ به لاتین , الت‌ تعديل‌. به لاتین
دانلود فایل ها