ترجمه Rehabilitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوتوان‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توانبخشي‌ كردن‌ , در فارسی : داراي‌ امتيازات‌ اوليه‌

Rehabilitate به چه معناست و Rehabilitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rehabilitate

نوتوان‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوتوان‌ كردن‌, ترجمه نوتوان‌ كردن‌, کلمات شبیه نوتوان‌ كردن‌ , توانبخشي‌ كردن‌ به لاتین , داراي‌ امتيازات‌ اوليه‌ به لاتین
دانلود فایل ها