ترجمه Rehabilitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوتواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوسازي‌ , در فارسی : توانبخشي‌ , به فارسی : تجديد اسكان‌ , سایر ترجمه ها : احياي‌

Rehabilitation به چه معناست و Rehabilitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rehabilitation

نوتواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوتواني‌, ترجمه نوتواني‌, کلمات شبیه نوتواني‌ , نوسازي‌ به لاتین , توانبخشي‌ به لاتین , تجديد اسكان‌ خارجی , احياي‌ در زبان
دانلود فایل ها