ترجمه Rehearse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمرين‌ كردن‌ , در فارسی : تكرار كردن‌.

Rehearse به چه معناست و Rehearse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rehearse

گفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گفتن‌, ترجمه گفتن‌, کلمات شبیه گفتن‌ , تمرين‌ كردن‌ به لاتین , تكرار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها