ترجمه Rehearser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تمرين‌ كننده‌. می باشد

Rehearser به چه معناست و Rehearser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rehearser

تمرين‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تمرين‌ كننده‌., ترجمه تمرين‌ كننده‌., کلمات شبیه تمرين‌ كننده‌.
دانلود فایل ها