ترجمه Reimburse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باز پرداخت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باز پرداختن‌ , در فارسی : جبران‌ كردن‌

Reimburse به چه معناست و Reimburse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reimburse

باز پرداخت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باز پرداخت‌ كردن‌, ترجمه باز پرداخت‌ كردن‌, کلمات شبیه باز پرداخت‌ كردن‌ , باز پرداختن‌ به لاتین , جبران‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها