ترجمه Rein در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ممانعت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لجام‌ زدن‌ , در فارسی : راندن‌ , به فارسی : مانع‌ شدن‌.

Rein به چه معناست و Rein یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rein

ممانعت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ممانعت‌, ترجمه ممانعت‌, کلمات شبیه ممانعت‌ , لجام‌ زدن‌ به لاتین , راندن‌ به لاتین , مانع‌ شدن‌. خارجی
دانلود فایل ها