ترجمه Reinforcement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقويت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدد.

Reinforcement به چه معناست و Reinforcement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reinforcement

تقويت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقويت‌, ترجمه تقويت‌, کلمات شبیه تقويت‌ , مدد. به لاتین
دانلود فایل ها