ترجمه Reinstatement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تثبيت‌ در مقام‌. می باشد

Reinstatement به چه معناست و Reinstatement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reinstatement

تثبيت‌ در مقام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تثبيت‌ در مقام‌., ترجمه تثبيت‌ در مقام‌., کلمات شبیه تثبيت‌ در مقام‌.
دانلود فایل ها